LİNKLER
Odalar ve borsalar
 Gazete - Haber - TV
Devlet
Ekonomi

3.EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI(EİT) TİCARET FUARISayın Üyemiz,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda; 3.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(EİT) Ticaret Fuarının Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile EİT Ticaret ve Sanayi Odası(ECO CCI) işbirliğinde, 26-29 Ekim 2017 tarihlerindei Karaçi Expo Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan Pakistan Ul...
TÜRKİYE-SIRBİSTAN TARIM İŞ FORUMUSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden 31.07.2017 tarihinde alınan bildirimde; Bakan Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın teşrifleriyle 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Sırbista...
TİRAN FİRMA EŞLEŞTİRME TOPLANTILARISayın Üyemiz, Tiran Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Birliğimize iletilen yazıda, 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde, Enterprise Europen Network kapsamında, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “Tiran Firma Eşleştirme” etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu eşleştirme etkinliğinin ana ko...
ASEAN ENERJİ İŞ FORUMU Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen yazıda, Manila Büyükelçiliğimizin “Leverage International” isimli STK’dan aldığı ve Dışişleri Bakanlığı’na iletmiş olduğu yazıya atfen, ASEAN’ın kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle, Filipinler Enerji ...
2016 YILI PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ RAPORUSayın Üyemiz, ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu’nun Bakanlık birimlerinin katkılarıyla nihai hale getirildiği bildirilmektedir. Bu çerçevede, ilk aşamada Bakanlık inte...
7033 SAYILI KANUN HK.DİĞER MEVZUAT İŞLERİSayın Üyemiz, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilen...
EMEKLİLİK ÇALIŞTAYISayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından emeklilerin sorun ve beklentilerine yönelik tespitlerin yapılarak emekli dernekleri, işçi sendikaları, akademisyenler ve diğer paydaşların katılımları ile uzman görüşlerinin paylaşılacağı Kasım ayında Ankara'da iki gün sürecek "Uluslararası Emekl...
AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER- EUROMED TİCARET YARDIM MASASI PORTALI Sayın Üyemiz, Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdenizli ortak ülkeler (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus ve Türkiye) arasındaki kalıcı ve kurumsal işbirliğinin temelleri 1995 yılında başlayan Avrupa-Akdeniz İşbirliği ile (Euro-Mediterranean Partnership/Barcelona) atılmıştır. ...
Haberler & Duyurular
ANKET
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-POSTA BÜLTENİ