LİNKLER
Odalar ve borsalar
 Gazete - Haber - TV
Devlet
Ekonomi
Genç Girişimciler Kurulu

Genç Girişimciler Kurulları, TOBB 06.10.2008 ve 40395 sayılı yasası doğrultusunda kurulmuştur.

Kurulun adı TOBB bünyesinde kurulmuş olan Çanakkale İl Genç Girişimciler Kurulu’dur.

Çanakkale ve ilçe oda borsaların üyelerinden oluşan kurulun, koordinatörlüğünü Çanakkale Ticaret Borsası üstlenmiştir.

Çanakkale İl Genç Girişimciler Kurulunun Amacı; Genç girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. Kurul üyeleri toplam sayısı 138 olup, yılda en az iki kere toplanması öngörülmektedir.

Çanakkale İl Genç Girişimciler Kurulu, Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından önerilen 18-40 yaş arası genç girişimcilerden oluşur.

Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek.

GGK bunun yanı sıra;

a) Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

b) GGK; eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek,

c) Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek,

d) Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek,

e) Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak,

amacıyla kurulmuştur.

Kurul üyelerinin arasından seçimle İl İcra Komitesi oluşturulmuştur. İl İcra Komitesi üye sayısı 15 kişidir.

İl İcra Komitesinin görevleri arasında ise,

-İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,

- Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,

-Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,

- İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme

 

gibi hedefler yer almaktadır.


İ.KÜRŞAT TUNA
GGK İCRA KOMİTESİ BAŞKANI
ALİ RIZA YÜZÜGÜLER
GGK İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI
HASAN BEYPAZARLI
GGK İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI

BİLGE YELKENCİ
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ
JALE KIRBAŞ
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ

CAN MİLDON
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ
CELAL AKTUR
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ

FAHRİ COŞKUN
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ
FATİH CEYLAN
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ

FATİH GÜÇLÜ
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ
MAHMUT KÜRŞAD PAMAK
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ

MELİH GÜNDOĞDU
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ
MURAT SARUHAN
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ

ORÇUN OKTAY
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ
SÜLEYMAN UYSAL
GGK İCRA KOMİTESİ ÜYESİ

 

Haberler & Duyurular
ANKET
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-POSTA BÜLTENİ