LINKS
Rooms and exchanges
 Newspaper - News - TV
Governmental
Economy
NEWS DETAILS
Çanakkale Ticaret Borsası 2014-2017 Stratejik Plan çalışmalarına hızla devam ediyor.

26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 18.00’de Borsamız Toplantı Salonu’nda Meclis üyelerimizin, Meslek Komitelerimizin ve personellerimizin katılımları ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle ÇTB 2009-2013 yılı Stratejik Planı değerlendirilme raporu görüşüldü.

Ardından Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlıkları yapılan 2014-2017 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaşlarımız ile yapılan anketlerin analizleri görüşüldü.

Ayrıca Borsamız iç paydaşları ile yapılan bu toplantıda Çanakkale Ticaret Borsası’nın geleceğini şekillendirecek stratejik amaç ve hedeflerine veri teşkil edecek “Çanakkale Ticaret Borsası Kurumsal SWOT (GZTF) Analizi” çalışması yapılmıştır. Katılımcılardan Swot Analizi çalışması kapsamında Borsamızın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri konusunda görüşleri alındı.

Son olarak Akreditasyon Sorumlusu Gözde Kartal tarafından Temel Yeterlilikler ve Temel Hizmetler maddeleri kapsamında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi.

 

 
News and Announcements
SURVEY
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-MAIL BULLETIN