LİNKLER
Odalar ve borsalar
 Gazete - Haber - TV
Devlet
Ekonomi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun   Sayın Üyemiz, 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 11. maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Bors...
IPA'NIN KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMESAYIN ÜYEMİZ, İlgi: TOBB'un 01.08.2016 tarih ve 14422 sayılı yazısı İlgili yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni 1( IPARD 1) kapsamında 2007-2013 dönem...
DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDeğerli Üyemiz, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birliği ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Sayın Başbakanımızın ilk dakikadan itibaren gösterdiği kararlılık, demokrasiye inanan Bakanlarımız, emniyet güçlerimiz, terörist girişimini de...
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DAYANIŞMA KAMPANYASISAYIN ÜYEMİZ; 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü kapsamındaki terör eylemleri neticesinde şehit düşen vatandaşlarımızın ailelerine ve yaralı vatandaşlarımıza destek olunması amacıyla Başbakanlık tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" başlatılmıştır. Şehitlerimizi...
DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ...15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birliğine ve demokrasimza karşı gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında tepkimizi yeniden göstermek ve Türk İş dünyası olarak düşüncelerimizi paylaşmak için 19.07.2016 bugün saat:11.00'de Çanakkale Ticaret Borsası olarak basın toplantısı yapılmıştı...
DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN METNİ Sayın Üyemiz, Defterdarlığımızca 10.08.2016 tarihinde yapılacak olan taşınmaz mal satış ihalesine dair ilan metni ekte tarafınıza takdim edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Çanakkale Ticaret Borsası...
Dolandırıcılık Vakaları - BrezilyaSAYIN ÜYEMİZ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda Ekonomi Bakanlığı ve Sao Paulo Ticaret Ataşeliğinden alınan yazılara atfen, büyük Brezilyalı firmaların temsilcisiymiş gibi hareket eden bazı dolandırıcıların son zamanlarda emtia ithalatçısı firmalarımızla irtibata geçtiğinin gözleml...
Etiyopya Uluslararası Tarımsal Sanayi ve Yatırım ForumuSayın Üyemiz, TOBB’dan aldığımız 20.07.2016 tarih ve 13781 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldıkları 12.07.2016 ve E.79156 sayılı yazıya atfen, 5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında, Etiyopya Başbakanı’nın katılımıyla Uluslararası Tarımsal Sanayi Yatırım Forumu'nun Etiyopya'da gerçekleştirileceği belirtilmektedi...
Haberler & Duyurular
ANKET
Borsamızın duyuru ve faaliyetlerinin size hangi yolla ulaşmasını tercih edersiniz?
E-POSTA BÜLTENİ